W październiku uruchomiono program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który umożliwia pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa. Akcja rządu pt. „Cyfrowy e-wolontariusz” to nowy komponent Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Nowa akcja ma na celu pomoc osobom starszym w w cyfrowym załatwianiu spraw urzędowych. W imieniu każdego Cyfrowego Wolontariusza zostanie zasadzone dodatkowe drzewo w Lasach Państwowych na obszarach poklęskowych.

Dotychczas w akcji „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” wzięło udział ponad 10 tysięcy wolontariuszy, którzy pomagają prawie 11 tysiącom seniorów. W akcję zaangażowało się już ponad 130 organizacji młodzieżowych. Pomoc w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów poszerza się o możliwość zgłoszenia chęci pomocy w kwestiach podnoszenia kompetencji cyfrowych u osób starszych.

Co zrobić, aby zostać e-wolontariuszem?

  • Wystarczy wejść na stronę www.wspierajseniora.pl i kliknąć przycisk „Cyfrowy wolontariusz”. Kolejny krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który spowoduje, że zostaniecie zaproszeni do udziału w webinarium, na którym dowiecie się wszystkiego o dostępności cyfrowych usług publicznych.
  • Cyfrowi e-wolontariusze będą pomagali seniorom, którzy zgłoszą potrzebę nauki załatwiania spraw online, czy też po prostu korzystania z komputera lub z internetu. Seniorzy swoje potrzeby zgłaszają dzwoniąc na infolinię – 22 505 11 11.
  • Po otrzymaniu takiego zgłoszenia – miejscowy ośrodek pomocy społecznej skontaktuje seniora z przeszkolonym e-wolontariuszem.

GovTech Festiwal- poszerzenie kompetencji cyfrowych
A Ci, którzy chcieliby poszerzać swoje kompetencje cyfrowe, mają szansę zrobić to biorąc bezpłatnie udział w GovTech Festiwalu, który umożliwia udział w cyfrowej inicjatywie on-line. Webinaria, warsztaty, hackathony i debaty, dostępne codziennie by przełamywać bariery, edukować i rozwijać możliwości cyfryzacji i nowych technologii.

Ponadto każdy, kto pomaga cyfrowo innym, może otrzymać specjalny certyfikat Cyfrowego Wolontariusza. Za każdy wypełniony Certyfikat, Lasy Państwowe zasadzą kolejne drzewo na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Więcej szczegółów: https://www.gov.pl/web/premier/cyfrowywolontariusz-dolacza-do-pomocy-seniorom–nowa-forma-wsparcia-w-ramach-akcji-wspierajseniora

Źródło: Kancelaria Premiera