Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora:
  Gmina Rawicz
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz

w imieniu której działa Burmistrz Gminy Rawicz.

 1. Określenie przewidywalnego trybu udzielenia zamówienia:

Organizator dokona wyboru operatora w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944).

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj przewozów – transport drogowy (autobusowy) w komunikacji miejskiej (linia Rawicz – Sarnowa) i w gminnych przewozach pasażerskich (linia Rawicz – Dębno Polskie) oraz innych liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Rawicz.

 1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

Nie wcześniej niż rok od publikacji niniejszego ogłoszenia.

 1. Przewidywania czas trwania umowy:

Nie mniej niż 12 miesięcy.

 1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Załącznik: Ogłoszenie Rawicz PTZ 2022