Świetlice wiejskie z nową energią

Dachy świetlic w Sarnówce, Łąkcie i Załęczu zostały pokryte panelami fotowoltaicznymi. Wykonawcą paneli była firma Opal House z Poznania. Łączny koszt instalacji wyniósł łącznie niespełna 150 tys. zł. Uruchomienie paneli nastąpi po podpisaniu umów prosumenckich z Enea Operator.