Wszelkie sprawy związane z działalnością gospodarczą oraz zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych załatwiane będą po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu godziny wizyty. 

Wniosek wraz z załącznikami o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można przesłać pocztą tradycyjną bądź przez ePUAP. Odbiór zezwolenia ustalany jest po uprzednim kontakcie telefonicznym. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel:

Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 546 54 47, e-mail m.lipowczyk@rawicz.eu
tel. 65 546 54 47, e-mail d.aleksander@rawicz.eu

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego oraz załatwiania spraw przez internet.