W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o reagowanie w sytuacjach nagłych, gdy osoba zasłabnie na ulicy, długo przebywa na mrozie lub śpi w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Pamiętajmy o osobach bezdomnych, mieszkających samotnie. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach. Okres zimowy jest dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i zapobieganie zamarznięciom.

Zwracajmy szczególną uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Pomóc można w szczególności poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.

 

W takich sytuacjach możemy powiadomić:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

Gen. Grota-Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz

tel. 65 545 40 37

 

Komendę Powiatową Policji w Rawiczu

ul. Sienkiewicza 23, 63-900 Rawicz

tel. alarmowy: 997 lub 112

 

Pogotowie ratunkowe

Generała Grota-Roweckiego 6, 63-900 Rawicz

tel. alarmowy: 999 lub 112

 

Pracownicy i funkcjonariusze całodobowych służb skontaktują
się z pracownikami Miejsk0-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, którzy ustalą plan pomocy dla osoby potrzebującej.

Każda osoba, która zasłabła na mrozie, wymaga pomocy. REAGUJ!!