Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosków złożonych do programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania pomysł zgłoszony przez Gminę Rawicz znalazł się na 1. miejscu listy rankingowej. Zadanie przewiduje montaż 3 zbiorników na wody opadowe o pojemności 10m3 w obrębie istniejącego budynku gminnego przy ul. Szarych Szeregów 3 w celu podlewania zieleni miejskiej. Zbiorniki będą wyposażone w awaryjny system odprowadzania nadmiaru wody w przypadku przepełnienia zbiorników oraz zasilanie energetyczne dla systemu nawadniającego w postaci zraszaczy wynurzalnych. Możliwe będzie również ręczne podlewanie zieleni za pomocą węża. Nadmiar wody ze zbiorników zostanie odprowadzony do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Projekt zostanie zrealizowany w 2020 r.