Projekt pn. „Świetlica wiejska w Słupi Kapitulnej ostoją bezpieczeństwa i jakości wyposażenia” o wartości 13.370,40 zł otrzymał dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach konkursu „Odnowa wsi – szansą dla aktywnych sołectw”.

Pozostałe środki finansowe na realizację projektu w wysokości 5.655,48 zł będą pochodziły z budżetu Gminy Rawicz, a z Funduszu Sołeckiego Słupi Kapitulnej zadysponowana zostanie kwota w wysokości 2.715,00 zł. W ramach zadania przewidziano zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: 4 stołów do kuchni, wózka dwupółkowego, zmywarki oraz zakup i montaż monitoringu, w skład którego wchodzą 2 kamery.

Projekt zostanie zrealizowany w 2020 r.