Trzy Ochotnicze Straże Pożarne – w Słupi Kapitulnej, Ugodzie i Zielonej Wsi przystąpiły do podpisania umowy dofinansowania z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”. 
W remizie OSP w Słupi Kapitulnej przewidziano roboty elektryczne, wykonanie robót malarskich i wymianę posadzki. Szacowana wartość robót to 19.990,14 zł, przyznane dofinansowanie wyniosło 9.000,00 zł, a dotacja Gminy Rawicz to 10.900,14 zł.
W budynku OSP w Ugodzie zaplanowano zakup: 6 kompletów poczwórnych szafek strażackich o szacunkowej wartości 8.742,00 zł z dofinansowaniem funduszu w kwocie 3.900,00 zł i dotacją gminy Rawicz w kwocie 4.842,00 zł. W remizie OSP w Zielonej Wsi przewidziano wymianę posadzki na kwotę szacunkową 13.500,00 zł.
Przyznane dofinansowanie funduszu wynosi 8.900,00 zł, a dotacja gminy Rawicz – 4.600,00 zł.
 
Zadania zostaną wykonane w 2020 r.