Dnia 16.05.2019 r. nastąpił odbiór prac związanych z odnowieniem stawu w Szymanowie oraz rowów melioracyjnych w Szymanowie i Izbicach, natomiast 01.10.2019 r. odebrano prace związane z oczyszczeniem i umocnieniem skarp przy stawie w Sierakowie.
 
Dodatkowo zagospodarowano także teren przyległy. Przy stawie w Szymanowie stanęły 2 ławki oraz 1 stojak dla rowerów, a przy stawie w Sierakowie 6 ławek i 1 stojak dla rowerów. Ponadto wykonywano nasadzenia 24 drzewek miododajnej lipy drobnolistnej w Szymanowie.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.