22 stycznia 2021 r.
Wprowadzono nową organizację ruchu na rawickim rynku.

Aktualne zasady:

 • Ulice Grunwaldzka i 3 Maja są jednokierunkowe (każda z nich w stronę rynku) z możliwością wjazdu na plac rynkowy.
 • Nie ma możliwości przejazdu „tranzytowego” przez rynek ulicami 3 Maja i Grunwaldzką.
 • Z rynku w stronę Wrocławia będzie można wyjechać ul. I. Buszy.
 • Wyjazd z rynku w stronę Poznania jest możliwy ul. Królowej Jadwigi.
 • Miejsca parkingowe są dostępne na rynku oraz ulicach jednokierunkowych.
 • Rynek został objęty strefą zamieszkania 20 km/h.
 • Tak jak do tej pory mieszkańcy będą mogli korzystać z ulic: M. Konopnickiej, Klasztornej, Wazów i Ratuszowej.

Dodatkowo nastąpiło wprowadzenie nowego schematu parkowania na Rynku w Rawiczu. Prosimy o dostosowanie się do przyjętych zasad parkowania oraz nowych zasad stałej organizacji ruchu.


15 stycznia 2021 r. 
Zakończono prace związane z rozstawieniem donic na rynku. Od tej pory wjazd na parking możliwy jest od ul. Ratuszowej. Do momentu zamontowania znaków tylko od tej strony możliwy będzie wjazd i wyjazd z parkingu.

5 stycznia 2021 r.
Rozpoczęto montaż części ławek. Montaż reszty ławek nastąpi po wymianie wadliwych desek; na dostawę desek nadal oczekujemy. Na przyszły tydzień planowane jest rozstawianie donic, których głównym zadaniem będzie wydzielanie miejsc postojowych.

19 grudnia 2020 r.
Wykonawca przebudowy rynku złożył dokumentację odbiorową. Część prac małej architektury nie została wykonana z powodu niedopatrzeń dostawcy. Odesłaliśmy niektóre uszkodzone w transporcie deski do ławek i czekamy na nowe – blokuje to wykonawcę w instalacji ławek. Opóźniona została dostawa donic wyznaczających miejsca parkingowe – to nie ma wpływu na zakończenie prac brukarskich – miejsca tymczasowo wygrodzimy barierkami. Za opóźnienia w dostarczeniu małej architektury naliczamy kary. Obecnie pracownicy urzędu przystępują do odbioru zgłoszonych przez wykonawcę prac. Równocześnie wykonawca wykonuje prace porządkowe na rynku. Dziś przed południem operator zamiatarki przejechał przez obszar fontanny i naruszył jej konstrukcję (ten obszar sprząta się bez użycia ciężkich pojazdów – błąd wykonawcy). Po dostarczeniu całej brakującej architektury zakończą się wszystkie prace.

18 listopada 2020 r.
Rozpoczęto sadzenie drzew – 12 grusz drobnoowocowych oraz 8 lip. Obecnie na płycie rynku znajduje się 5 lip. Łącznie na rynku będzie 20 drzew. Nadal trwają prace związane z przebudową szafy energetycznej oraz podłączeniem teletechniki w Ratuszu, wykonaniem nawierzchni granitowej Rynku oraz wykonaniem fontanny.

30 września 2020 r.
Rozpoczęto montaż opraw doziemnych w posadzce. Od jutra rozpocznie się montaż kolejnych lamp na pierzei północnej. Zamontowana została też pierwsza studnia teletechniczna. Trwa układnie płyt staro-użytecznych wokół ratusza. Widać też znaczny postęp prac brukarskich.

9 września 2020 r.

Wykonane prace:

 • branża wodociągowa,
 • branża gazowa,
 • kanalizacja sanitarna,
 • większość prac z zakresu kanalizacji deszczowej,
 • część prac z branży elektrycznej,
 • na przeważającej części rynku wykonana została podbudowa, na pierzei zachodniej, północnej i południowej wykonana została znaczna część nawierzchni tworzącej tkaninę rynku,
 • odwodnienie ratusza,
 • komora technologiczna fontanny,
 • fundament pod pomnik niedźwiedzia,
 • płyta denna komory fontanny,
 • dostarczone zostały lampy stylizowane z oprawami i maszty flagowe,

Do wykonania:

 • część prac nawierzchniowych, elektrycznych, kanalizacji deszczowej (odwodnienie liniowe i prace przy rurach spustowych),
 • montaż oświetlenia doziemnego i opraw stylizowanych,
 • montaż małej architektury,
 • nasadzenia drzew,
 • technologia fontanny,
 • Gmina do tej pory opłaciła 4 faktury na kwotę 3 mln 761 tys.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu  pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.