30 września 2020 r.

Rozpoczęto montaż opraw doziemnych w posadzce. Od jutra rozpocznie się montaż kolejnych lamp na pierzei północnej. Zamontowana została też pierwsza studnia teletechniczna. Trwa układnie płyt staroużytecznych wokół ratusza. Widać też znaczny postęp prac brukarskich.

9 września 2020 r.

Wykonane prace:

 • branża wodociągowa,
 • branża gazowa,
 • kanalizacja sanitarna,
 • większość prac z zakresu kanalizacji deszczowej,
 • część prac z branży elektrycznej,
 • na przeważającej części rynku wykonana została podbudowa, na pierzei zachodniej, północnej i południowej wykonana została znaczna część nawierzchni tworzącej tkaninę rynku,
 • odwodnienie ratusza,
 • komora technologiczna fontanny,
 • fundament pod pomnik niedźwiedzia,
 • płyta denna komory fontanny,
 • dostarczone zostały lampy stylizowane z oprawami i maszty flagowe,

Do wykonania:

 • część prac nawierzchniowych, elektrycznych, kanalizacji deszczowej (odwodnienie liniowe i prace przy rurach spustowych),
 • montaż oświetlenia doziemnego i opraw stylizowanych,
 • montaż małej architektury,
 • nasadzenia drzew,
 • technologia fontanny,
 • Gmina do tej pory opłaciła 4 faktury na kwotę 3 mln 761 tys.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu  pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.