Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymało I nagrodę w konkursie „Izabella 2019. Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce”, przyznaną za realizację programu edukacyjnego „Nasza historia – nasza tożsamość”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Kapituła konkursu oceniła i nagrodziła najwybitniejsze osiągnięcia wielkopolskich muzeów w dziedzinie organizacji wystaw, edukacji, działalności naukowej i wydawniczej, promocji, konserwacji muzealiów, a także ochrony lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego. Weryfikacji podlegał poziom merytoryczny i organizacyjny przedsięwzięć, ich atrakcyjność dla odbiorców, innowacyjność, promocja oraz znaczenie społeczne. Rawickie muzeum było już kilkakrotnie, w minionych latach wyróżniane i nagradzane „Izabellą”, tym razem wysoką, I lokatą nagrodzono innowacyjny program edukacji regionalnej „Nasza historia – nasza tożsamość”.

– Werdykt kapituły bardzo nas cieszy, ponieważ nagroda jest ukoronowaniem kilkuletniej pracy i ogromnego zaangażowania w opracowanie, wdrożenie, organizację i promocję programu. Po raz pierwszy muzeum otrzymuje I nagrodę  – podkreśla Adriana Miara, dyrektor MZR. – Program został wdrożony po raz pierwszy w roku szkolnym 2017/2018. Wyszliśmy z propozycją zajęć edukacyjnych ujętych w spójną ofertę do przedszkoli i szkół w Gminie Rawicz. Projekt od początku cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dyrektorów, nauczycieli i uczniów. W kolejnych latach oferta lekcji muzealnych była systematycznie wzbogacana o nowe tematy i atrakcyjne formy zajęć. Systematycznie poszerzamy także grono odbiorców, obecnie adresatami programu się wszystkie grupy wiekowe. Coraz chętniej z oferty korzystają seniorzy. Prowadzimy zajęcia dla grup z terenu całego powiatu rawickiego, ale również z sąsiednich regionów. Dotychczas z oferty skorzystało kilka tysięcy osób.

Program „Nasza historia – nasza tożsamość” to oferta kilkunastu tematów lekcji muzealnych dla przedszkolaków i uczniów wszystkich typów szkół, ponadto warsztatów rękodzieła artystycznego, prelekcji tematycznych dla osób dorosłych, „spacerów z historią”. Zajęcia są prowadzone przez pracowników muzeum oraz zaproszonych do współpracy instruktorów. Łączą elementy edukacji historycznej, regionalnej i artystycznej. Na potrzeby programu zostały opracowane questy tematyczne, filmy edukacyjne oraz fabularna gra planszowa z motywami historycznymi. Przeprowadzono także spotkania szkoleniowo – informacyjne dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Na początku każdego roku szkolnego do szkół w powiecie rawickim rozsyłano informatory promujące ofertę. – Głównym celem programu jest edukacja lokalnej społeczności w dziedzinie historii, kultury i sztuki, ponadto integracja i aktywizacja mieszkańców wokół idei „małej ojczyzny”. W rozpoczynającym się roku szkolnym planujemy kontynuację programu, gdy pozwoli na to sytuacja sanitarna – dodaje Adriana Miara.