24 listopada 2020 roku – zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia, nastąpiła zmiana systemu raportowania danych. Aktualne informacje o statystykach dotyczących COVID-19 ukazują się w nowej formie na stronie gov.pl. w formie mapki z podziałem na województwa i powiaty. Mapka przedstawia dane dotyczące liczby przypadków na 10 tys. mieszkańców. Po kliknięciu w dane województwo otrzymujemy dostęp do danych na temat dziennych zakażeń, dziennych zgonów z podziałem na zgony z powodu COVID-19 oraz współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Istnieje możliwość pobrania pliku z danymi.  

Metodologia

 1. Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu EWP w ciągu ostatniej doby (osoby z unikalnym numerem PESEL)
 2. Korekty – w systemie raportowym, w indywidualnych przypadkach wyniki mogą zmienić się wstecznie na skutek wprowadzanych korekt. Korekty mogą dotyczyć również danych adresowych lub danych osobowych. Co za tym idzie, globalna liczba przypadków będzie wyliczana na każdy dzień od nowa, a zmiana tej wartości w określonym przedziale czasu może nie być równa sumie wszystkich nowych przypadków zaraportowanych w poszczególnych dniach tego okresu.
 3. Pozytywne wyniki testów antygenowych i komercyjnych są uwzględniane na bieżąco w prezentowanych danych
 4. Zgony uwzględniają zarówno śmierć danej osoby wyłącznie z powodu COVID-19, jak i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. W indywidualnych przypadkach, po weryfikacji medycznej lub ponownym zaraportowaniu powód zgonu danej osoby może zostać zmieniony. 
 5. W raportach dziennych występują przypadki zaraportowania wyniku dodatniego bez przypisania do konkretnego województwa i powiatu, w związku z brakiem adresu pacjenta po stronie laboratorium. Wskazani pacjenci będą przypisywani do województw i powiatów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Więcej o komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie raportowania danych: https://www.gov.pl/web/gis/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-korekty-danych-epidemiologicznych

Link do raportu zakażeń koronawirusem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Link do informacji o koronawirusie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Stan na dzień 23.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1909
W tym:

 • przypadki aktywne – 856
 • przyrost dobowy – 25
 • osoba zmarła – 34
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych   0
Stan na dzień 22.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1884
W tym:

 • przypadki aktywne – 831
 • przyrost dobowy – 31
 • osoba zmarła – 34
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych   0
Stan na dzień 19.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1788
W tym:

 • przypadki aktywne – 973
 • przyrost dobowy – 36
 • osoba zmarła – 30
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych   0
Stan na dzień 18.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1752
W tym:

 • przypadki aktywne – 938
 • przyrost dobowy – 7
 • osoba zmarła – 29
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych   0
Stan na dzień 13.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1591
W tym:

 • przypadki aktywne – 811
 • przyrost dobowy – 70
 • osoba zmarła – 17
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
   
Poddane kwarantannie Ogółem: 900
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 12.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1521
W tym:

 • przypadki aktywne – 745
 • przyrost dobowy – 49
 • osoba zmarła – 17
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
   
Poddane kwarantannie Ogółem: 861
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 11.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1472
W tym:

 • przypadki aktywne – 697
 • przyrost dobowy – 84
 • osoba zmarła – 17
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
   
Poddane kwarantannie Ogółem: 830
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 10.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1388
W tym:

 • przypadki aktywne – 681
 • przyrost dobowy – 97
 • osoba zmarła – 16
 • osób hospitalizowanych – 36
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
   
Poddane kwarantannie Ogółem: 831
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 09.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1291
W tym:

 • przypadki aktywne – 597
 • przyrost dobowy – 17
 • osoba zmarła – 15
 • osób hospitalizowanych – 35
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
   
Poddane kwarantannie Ogółem: 962
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 07.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1216
W tym:

 • przypadki aktywne – 523
 • przyrost dobowy – 40
 • osoba zmarła – 14
 • osób hospitalizowanych – 35
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
   
Poddane kwarantannie Ogółem: 945
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 06.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1176
W tym:

 • przypadki aktywne – 549
 • przyrost dobowy – 68
 • osoba zmarła – 14
 • osób hospitalizowanych – 36
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 912
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 33
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 05.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1108
W tym:

 • przypadki aktywne – 527
 • przyrost dobowy – 99
 • osoba zmarła – 13
 • osób hospitalizowanych – 36
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
   
Poddane kwarantannie Ogółem: 928
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 04.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  1009
W tym:

 • przypadki aktywne – 447
 • przyrost dobowy – 65
 • osoba zmarła – 12
 • osób hospitalizowanych – 36
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
   
Poddane kwarantannie Ogółem: 864
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 03.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  944
W tym:

 • przypadki aktywne – 453
 • przyrost dobowy – 42
 • osoba zmarła – 12
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
   
Poddane kwarantannie Ogółem: 799
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 02.11.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  902
W tym:

 • przypadki aktywne – 413
 • przyrost dobowy – 14
 • osoba zmarła – 10
 • osób hospitalizowanych – 40
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 746
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 25
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 30.10.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  796
W tym:

 • osób hospitalizowanych – 40
 • osoba zmarła – 9
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 955
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 50
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 29.10.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  735
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 200
 • osób hospitalizowanych – 40
 • osoba zmarła – 8
 • ozdrowieniec – 484
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 992
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 63
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 28.10.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  654
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 146
 • osób hospitalizowanych – 37
 • osoba zmarła – 7
 • ozdrowieniec – 461
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 825
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 75
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 26.10.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  551
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 114
 • osób hospitalizowanych – 37
 • osoba zmarła – 7
 • ozdrowieniec – 390
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 767
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 168
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 25.10.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  535
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 122
 • osób hospitalizowanych – 38
 • osoba zmarła – 7
 • ozdrowieniec – 365
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   4
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 666
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 165
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 24.10.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  508
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 110
 • osób hospitalizowanych – 39
 • osoba zmarła – 7
 • ozdrowieniec – 349
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   4
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 603
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 199
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 23.10.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  488
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 118
 • osób hospitalizowanych – 29
 • osoba zmarła – 7
 • ozdrowieniec – 321
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   4
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 563
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 231
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 22.10.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  452
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 96
 • osób hospitalizowanych – 29
 • osoba zmarła – 7
 • ozdrowieniec – 317
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   4
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 522
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 241
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 21.10.2020 r. godz. 14.00  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  415 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 74 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 24 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 7
 • ozdrowieniec – 307
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   4
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 554
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 38
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 20.10.2020 r. godz. 12.30  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  402 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 100 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 23 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 7
 • ozdrowieniec – 269
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   4
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 528
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 39
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 19.10.2020 r. godz. 12.20  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  389 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 90 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 22 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 268
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   4
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 567
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 39
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 15.10.2020 r. godz. 15.45  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  349 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 94 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 16 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 230
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 462
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 500
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 14.10.2020 r. godz. 15.20  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  336 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 83 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 16 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 228
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 404
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 441
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 13.10.2020 r. godz. 15.30  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  333 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 83 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 15 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 226
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 366
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 420
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 12.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  323
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 129
 • osób hospitalizowanych – 14
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 213
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 36
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 427
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 09.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  255 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 64 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 13 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 175
 • w izolatorium – 1
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 279
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 243
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 08.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  242 (w tym 7*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 55 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 11 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 5
 • ozdrowieniec – 174
 • w izolatorium – 0
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 238
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 175
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 07.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  229 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 44 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 9 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 5
 • ozdrowieniec – 172
 • w izolatorium – 0
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 240
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 165
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 06.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  229 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 57 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 19 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 3
 • ozdrowieniec – 160
 • w izolatorium – 1
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 228
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 136
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 05.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  225 (w tym 6*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 54 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 10 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 3
 • ozdrowieniec – 159
 • w izolatorium – 1
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 264
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 37
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 02.10.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki  198 (w tym 1*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 32
 • osób hospitalizowanych – 11 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 153
 • w izolatorium – 2
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 177
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 26
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 29.09.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki  174 (w tym 1*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 14 (w tym 1**)
 • osób hospitalizowanych – 4
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 153
 • w izolatorium – 3 (w tym 1**)
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 188
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 23
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 28.09.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki   170
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 16 (w tym 1**)
 • osób hospitalizowanych – 3
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 148
 • w izolatorium – 3 (w tym 1**)
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 161
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 122
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 24.09.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki   159 (w tym 1*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 16 (w tym 2**)
 • osób hospitalizowanych – 0
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 142
 • w izolatorium – 1 (w tym 1**)
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 96
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 123
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 22.09.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki   150
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 8
 • osób hospitalizowanych – 0
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 140
 • w izolatorium – 1
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 46
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 95
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

Poprzednie raporty znajdują się na stronie internetowej: http://www.archiwum.rawicz.pl/urzad-miejski/aktualnosci/4769-koronawirus-raport-statystyki.html