Stan na dzień 20.10.2020 r. godz. 12.30  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  402 (w tym 6*)
W tym:
 • izolacja w warunkach domowych – 100 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 23 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 7
 • ozdrowieniec – 269
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   4
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 528
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 39
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 19.10.2020 r. godz. 12.20  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  389 (w tym 6*)
W tym:
 • izolacja w warunkach domowych – 90 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 22 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 268
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   4
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 567
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 39
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 15.10.2020 r. godz. 15.45  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  349 (w tym 6*)
W tym:
 • izolacja w warunkach domowych – 94 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 16 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 230
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 462
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 500
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 14.10.2020 r. godz. 15.20  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  336 (w tym 6*)
W tym:
 • izolacja w warunkach domowych – 83 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 16 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 228
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 404
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 441
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 13.10.2020 r. godz. 15.30  
  Liczba
Potwierdzone przypadki  333 (w tym 6*)
W tym:
 • izolacja w warunkach domowych – 83 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 15 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 226
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 366
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 420
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 12.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  323
W tym:
 • izolacja w warunkach domowych – 129
 • osób hospitalizowanych – 14
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 213
 • w izolatorium – 3
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 36
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 427
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0
Stan na dzień 09.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  255 (w tym 6*)
W tym:
 • izolacja w warunkach domowych – 64 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 13 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 6
 • ozdrowieniec – 175
 • w izolatorium – 1
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   9
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 279
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 243
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 08.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  242 (w tym 7*)
W tym:

 

 • izolacja w warunkach domowych – 55 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 11 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 5
 • ozdrowieniec – 174
 • w izolatorium – 0
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 238
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 175
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 07.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  229 (w tym 6*)
W tym:

 

 • izolacja w warunkach domowych – 44 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 9 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 5
 • ozdrowieniec – 172
 • w izolatorium – 0
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 240
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 165
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 06.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  229 (w tym 6*)
W tym:

 

 • izolacja w warunkach domowych – 57 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 19 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 3
 • ozdrowieniec – 160
 • w izolatorium – 1
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 228
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 136
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 05.10.2020 r. godz. 12.15   
  Liczba
Potwierdzone przypadki  225 (w tym 6*)
W tym:

 

 • izolacja w warunkach domowych – 54 (2**)
 • osób hospitalizowanych – 10 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 3
 • ozdrowieniec – 159
 • w izolatorium – 1
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 264
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 37
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 02.10.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki  198 (w tym 1*)
W tym:

 

 • izolacja w warunkach domowych – 32
 • osób hospitalizowanych – 11 (w tym 1**)
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 153
 • w izolatorium – 2
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 177
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 26
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

*  osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez  PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 29.09.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki  174 (w tym 1*)
W tym:

 

 • izolacja w warunkach domowych – 14 (w tym 1**)
 • osób hospitalizowanych – 4
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 153
 • w izolatorium – 3 (w tym 1**)
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 188
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 23
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 28.09.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki   170
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 16 (w tym 1**)
 • osób hospitalizowanych – 3
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 148
 • w izolatorium – 3 (w tym 1**)
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 161
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 122
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 24.09.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki   159 (w tym 1*)
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 16 (w tym 2**)
 • osób hospitalizowanych – 0
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 142
 • w izolatorium – 1 (w tym 1**)
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 96
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 123
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

* osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE Rawicz zgodnie z miejscem narażenia

** osoba wykazana jako przypadek potwierdzony przez PSSE gdzie wystąpiło ognisko

Stan na dzień 22.09.2020 r. godz. 12.15 
  Liczba
Potwierdzone przypadki   150
W tym:

 • izolacja w warunkach domowych – 8
 • osób hospitalizowanych – 0
 • osoba zmarła – 1
 • ozdrowieniec – 140
 • w izolatorium – 1
 
Zgłoszone podejrzenia   0
Poddane nadzorowi epidemiologicznemu   0
Poddane kwarantannie nałożonej w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu Ogółem: 46
POWIAT RAWICKI
Poddane kwarantannie urzędowej Ogółem: 95
POWIAT RAWICKI
Decyzje o zamknięciu lub ograniczeniu funkcjonowania instytucji publicznych  0

Poprzednie raporty znajdują się na stronie internetowej: http://www.archiwum.rawicz.pl/urzad-miejski/aktualnosci/4769-koronawirus-raport-statystyki.html