Przedsięwzięcie pod nazwą: „EKOLEŚNA WIARUCHNA – LAS BLIŻEJ NAS – obszar edukacyjno-przyrodniczy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym „Tęczowa Wiaruchna” w Masłowie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w 2019 r. – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 74 614,50 zł, w tym 36 650,00 zł to dotacja WFOŚiGW w Poznaniu a 37 964,50 to środki własne gminy Rawicz.
 
Utworzony w ramach projektu obszar edukacyjno-przyrodniczy stanowi naturalną makietę piętrowej roślinności lasu; miejsce pożyteczne dla owadów i ptaków, uczące obserwacji i poznawania przyrody oraz zasad zachowania się w lesie. Teren został obsadzony 54 roślinami: podszytu (byliny i krzewy) oraz runa leśnego (byliny), z uwzględnieniem roślin miododajnych i roślin z pokarmem dla ptaków. Dla ptaków zamontowano 4 budki lęgowe.  Do aranżacji przestrzeni zostały wykorzystane rosnące już dużych rozmiarów drzewa – modrzew i świerk. W ramach projektu na utwardzonym terenie wzniesiono też drewnianą wiatę wyposażoną w ławki oraz tablice tematyczne poświęcone funkcjom lasu i zasadom zachowania się w lesie. Wiata pełni rolę ekologicznej klasy (ekoklasy) na świeżym powietrzu i miejsca spotkań edukacyjno-przyrodniczych dla uczniów i lokalnej społeczności. Utworzono też ścieżkę edukacyjną złożoną z terenowej gry akustycznej-dendrofonu, zegaru ptasiego śpiewu oraz 8 tablic interaktywnych o tematyce:
  • Ile czasu potrzeba na degradację w środowisku?
  • Jakie to drzewo?
  • Jaki to ptak?
  • Jakie to zwierzęta?
  • Ptaki drapieżne.
  • Jaki to owoc?
  • Grzyby niejadalne.
  • Jaki to owoc?
Całości ścieżki edukacyjnej dopełniły sylwety zwierząt leśnych: sarenki z sarniątkiem, lisa, dzika i zająca. W ramach przedsięwzięcia zamontowano też klatkę meteorologiczną, która posłuży uczniom  do wykonywania pomiarów meteorologicznych. Korzystanie z niej pozwoli doświadczyć i zrozumieć zjawiska przyrodnicze. W ramach przedsięwzięcia zakupiono też tablicę interaktywną, która umożliwi prezentację materiałów multimedialnych i aktywną pracę z nimi oraz ułatwi uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przyswajanie wiedzy. Dzięki projektowi powstał obszar edukacyjno – przyrodniczy z prawdziwego zdarzenia, który będzie w pełni służył rozwojowi wiedzy i postaw wobec środowiska, realizacji projektów badawczych oraz szerszych działań środowiskowych w lokalnej społeczności.
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: