8 listopada 2019 roku Rada Pożytku, po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem, pozytywnie zaopiniowała Program Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Opinia została doręczona Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Rawicz.

Opinia o Programie współpracy na 2020 rok