10 września 2019 roku odbyło się drugie posiedzenie Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Najważniejszymi tematami spotkania były: przebieg konsultacji społecznych Programu Współpracy na 2020 rok oraz planowanie budżetu na jego realizację w nadchodzącym roku. W załączniku prezentujemy protokół z przebiegu obrad. Uzgodniono, że Rada skieruje do Burmistrza Gminy Rawicz propozycje finansowania zadań z zakresu pożytku publicznego (treść pisma z 26.09.2019 r. w załączniku).

Pismo w sprawie ustalenia zasad finansowania Programu z budżetu Gminy Rawicz

Protokół z posiedzenia