Załóż profil zaufany i załatw sprawy zdalnie

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez Internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę). Profil Zaufany potwierdza tożsamość obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny. Dlaczego warto założyć Profil Zaufany?  Wygoda – Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu Oszczędność czasu – nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd Dostęp do różnych placówek administracji publicznej – możesz załatwić dziesiątki różnych spraw w urzędach […]