Dnia 23.02.2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Targowej oraz Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu”.

Dofinansowanie w wysokości 3.759.592,33 zł zostało udzielone ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg, przy kosztach kwalifikowalnych w wysokości 5.422.274,76 zł oraz kosztach całkowitych w wysokości 5.522.204,20 zł.
Przedmiotem niniejszego zadania jest przebudowa ciągu dróg gminnych w Rawiczu: Targowa i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wały Poniatowskiego z ulicami Grunwaldzka i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu prostego oraz skrzyżowania ulicy Wały Ks. Józefa Poniatowskiego z ulicą Józefa Scherwentkego. Ponadto planuje się przebudowę chodników w ul. Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego oraz przebudowę parkingu przy Domu Kultury na jezdnię z kostki betonowej. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, stanu technicznego dróg gminnych oraz komfortu jazdy dla zmotoryzowanych, a także rowerzystów i pieszych.

logotypy logo dofinansowanie