sesja stół sesyjny 28 marcaUprzejmie informuję, że LXXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się 28 marca 2024 r. o godz. 13.00 – w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu.
Porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
II Odczytanie porządku obrad.
III Podjęcie uchwały w sprawie:
1/przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej Rawicz Północ.
IV Wolne głosy i wnioski.
V Zakończenie. Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
(-) Marek Przybylski