IMGW-PIB OSTRZEGA:
OBLODZENIE / ŚLISKO
od godz. 19:00 4 stycznia do godz. 9:00 5 stycznia
temp. min. -4 st. do -1 st., przy gruncie do -4 st., lokalnie -7 st.

Wszystkie reakcje:11