W grudniu zakończono realizację zadania „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Masłowo, Folwark i Dębno Polskie, gmina Rawicz”.

Prace w ramach zadania polegały na odnowieniu stawu w Masłowie, zagospodarowaniu terenu wokół stawu, oczyszczeniu, odmuleniu rowów w Masłowie i Folwarku oraz nasadzeniu 30 drzew w obrębie ewidencyjnym Dębno Polskie, w tym 15 szt. lipy drobnolistnej i 15 szt. klonu zwyczajnego. Wykonawcą prac przy rowach było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Maria Gawrońska z Jaraczewa. Dostawcą drzewek była Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak z Grądzika.

Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.