IMGW-PIB OSTRZEGA:
MGŁA
od godz. 22:00 6 grudnia do godz. 9:00 7 grudnia;
WIDZIALNOŚĆ 200 m

Wszystkie reakcje:11