W związku z opracowywaną koncepcją Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024–2026 Centrum Usług Społecznych zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie wniosków, opinii i uwag, które posłużą do ustalenia działań w ramach Programu.
Link do ankiety w formie elektronicznej:
Na stronie CUS znajdą Państwo także tradycyjną wersję ankiety do wydruku
Zachęcamy do włączenia się w tworzenie Programu poprzez wypełnienie ankiety.