11 października podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w ramach Programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” dla zadania „Zapewnienie profesjonalnej opieki w gminnym schronisku dla zwierząt w Rawiczu”.

Przedsięwzięcie przewiduje wykonanie 15 zabiegów sterylizacji i 10 zabiegów kastracji bezdomnych kotów, 5 zabiegów sterylizacji i 7 kastracji bezdomnych psów, zaszczepienie 10 bezdomnych kotów i 20 bezdomnych psów, a także leczenie 35 bezdomnych zwierząt (kotów i psów) oraz ich elektroniczne znakowanie w ilości 35 szt. Ponadto planuje się zakupić 0,5 tony karmy na dokarmianie kotów i 2 tony karmy dla psów i kotów przebywających w schronisku. Wszystkie elementy przedsięwzięcia są niezbędne do codziennego funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Rawiczu oraz zminimalizują bezdomność zwierząt, a także poprawią ich warunki bytowe.

Otrzymane dofinansowanie wynosi  17.097,00 zł przy  kosztach całkowitych ok. 40.000,00 zł.

Umowę podpisano na terenie schroniska w obecności Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego.