20 września między Gminą Rawicz a Wojewodą Wielkopolskim została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu”.

Dofinansowanie w wysokości 659.566,36 zł zostało udzielone ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy kosztach całkowitych w wysokości 942.237,67 zł.

Przedmiotem zadania jest remont jezdni i chodników drogi gminnej nr 810720P w ciągu ul. Królowej Jadwigi w Rawiczu poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego wraz z wymianą konstrukcji jezdni. Ponadto przewiduje się także poprawę odwodnienia przedmiotowego odcinka poprzez wymianę istniejących wpustów deszczowych. Remontowana droga stanowi element sieci komunikacyjnej dróg w centrum Rawicza. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa warunków komunikacyjnych, a tym samym wzrośnie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.