4 września odbyły się wybory sołtysa we wsi Łąkta. Wybory zostały zorganizowane ze względu na fakt, że w dniu 9 sierpnia 2023 r. zmarł sołtys wsi, pan Ryszard Materkowski. Na zebraniu mieszkańcy zgłosili kilka kandydatur, jednak tylko pani Ewa Materkowska zgodziła się kandydować w wyborach, w których otrzymała 32 ważne głosy. Dotychczasowa rada sołecka nie złożyła rezygnacji z pełnienia funkcji, więc nie dokonywano wyboru nowej rady.

Pani sołtys życzymy satysfakcji z pełnienia nowych obowiązków, zaangażowanych mieszkańców oraz licznych inicjatyw na rzecz sołectwa Łąkta.