Dofinansowanie z Programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” – IV edycja

6 marca wystartowała kolejna edycja programu „Poznaj Polskę”. Pierwszeństwo w naborze miały szkoły, które do tej pory nie otrzymały dofinansowania na wyjazdy edukacyjne.

Gmina Rawicz na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2023 roku otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwa „Poznaj Polskę”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 28 100,00 zł. Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie Szkoły Podstawowej w Słupi Kapitulnej wezmą udział  w trzydniowej wycieczce szkolnej.

W IV edycji Programu została powiększona ilość punktów edukacyjnych zgrupowanych w pięciu obszarach edukacyjnych. Obok dotychczas funkcjonujących już priorytetowych obszarów edukacyjnych (Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki) zostały wskazane dwa nowe obszary edukacyjne, które będą obowiązywały od tegorocznej edycji: Śladami Wielkich Polaków, Odkrywamy Skarby Wsi. Spośród wielu punktów edukacyjnych programu „Poznaj Polskę” uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Słupi Kapitulnej wybrali ważne miejsca dla polskiej historii na trasie Gdańsk –Gdynia –Sopot.