1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Sierakowie.
  2. Współorganizatorzy:  Urząd Miejski Gminy Rawicz – Wydział Ochrony Środowiska, Dom Kultury w Rawiczu
  3. Założenia organizacyjne: Konkurs jest skierowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz
  4.   Cele konkursu:
  • zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problemu spalania odpadów w piecach, segregowaniu śmieci, potrzeby ochrony klimatu, zapobiegania efektowi cieplarnianemu.

   5. Miejsce i termin konkursu: Dom Kultury w Rawiczu,  27 kwietnia 2023 r.
– Kategoria przedszkola i oddziały „0” od godz. 9:30 do ok. 11:30,
po występach podsumowanie i wręczenie nagród i dyplomów,
– Kategoria szkoły podstawowe  od godz. 11:30 do ok. 13:30

6. Warunki uczestnictwa:
w konkursie mogą brać udział zespoły uczniów w kategoriach:
I – przedszkola i klasy 0,
II –  klasy  I-III szkół podstawowych
III – klasy IV-VIII szkół podstawowych
Szkoła lub przedszkole może wytypować po jednym zespole z każdej kategorii.

   7. Regulamin konkursu:

  • konkurs ma charakter prezentacji zespołowej,
  • komisja zostanie powołana przez organizatorów
  • ocenie podlegać będą, umiejętności aktorskie, temat ekologii, kostiumy i choreografia, dobór repertuaru
  • jury przyznaje w każdej kategorii 3 miejsca od I-III
  • czas trwania: max. 20 minut

  8. Uczestnicy  zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami.

  9. Zgłoszenia udziału w konkursie: odbywać się będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sierakowie ul. Przyjemskiego 25 (tel. 65 546 54 82 lub na e-mail: bniepieklo@wp.pl do dnia 20 kwietnia 2023 r.

10. Udział w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Zgodnie z Ustawą o ochronie danych  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

W zgłoszeniu prosimy podać tytuł przedstawienia, czas jego trwania, liczbę członków zespołu, nazwę szkoły (załącznik poniżej).

Dodatkowych  informacji udziela B. Niepiekło-Bąk / nr tel. 665 488 801