W związku z pytaniami i zgłoszeniami od mieszkańców przypominamy:

Tematykę deratyzacji reguluje w naszej gminie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji ciąży na właścicielach lub użytkownikach nieruchomości.

Terminy, o których warto pamiętać:

  1. wiosenny – obowiązuje od 20 marca do 10 kwietnia
  2. jesienny – obowiązuje od 20 października do 10 listopada

UCHWAŁA Rady Miejskiej Gminy Rawicz:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz