Informacja dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rawicz.

Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – KLIKNIJ TUTAJ.