Zadanie realizowane jest w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rawicz w 2022 roku Gmina Rawicz otrzymała dotację na uruchomienie mieszkania chronionego – wspieranego dla jednej osoby, zlokalizowanego w Rawiczu przy ul. Wazów 2/3.

Łącznie na zaadaptowanie mieszkania wydatkowano kwotę 162 624,33 zł,
z czego:
80% – 130 099,47 zł – stanowi dotacja,
20% – 32 524,86 zł – środki własne Gminy.


Środki zostały wykorzystane na realizację robót związanych z remontem lokalu mieszkalnego. Przeprowadzono prace ogólnobudowlane, których zakres obejmował:
• roboty rozbiórkowe (zbicie tynków, demontaż podług, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan.),
• prace ogólnobudowlane (tynkowanie, gipsowanie, malowanie ścian i sufitów, montaż stolarki drzwiowej, montaż instalacji gazowej, c.o. wod.-kan.), ułożenie płytek ceramicznych i paneli na podłogach,
• wyposażenie mieszkania w meble oraz niezbędne akcesoria gospodarstwa domowego.

Zadanie zostało zakończone.