Informujemy, że w wyniku naboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w I edycji otwartego konkursu ofert wpłynęło 55 ofert. Obecnie trwa ocena formalna. Wnioskodawcy mogą otrzymać zawiadomienie poprzez platformę e-NGO o konieczności wprowadzenia korekt do swoich ofert. Korekty dokonuje się również w formie elektronicznej w terminie do 13 stycznia.

Burmistrz Gminy Rawicz powołał Komisję konkursową do opiniowania pod względem merytorycznym ofert złożonych w konkursie w składzie:

  1. Michał Turski – Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy Rawicz;
  2. Anna Hamrol – Członek Komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy Rawicz;
  3. Kinga Klemczak – Członek Komisji – osoba wskazana przez organizację, delegowana przez Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej;
  4. Julita Augustyniak  – Członek Komisji – osoba wskazana przez organizację, delegowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Międzynarodowych Rawicz.pl.

Przypominamy, że zarówno Komisja opiniująca, jak i Burmistrz Gminy Rawicz w trakcie oceny może poprosić danego oferenta o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub niezbędnych informacji pozwalających na podjęcie ostatecznej decyzji.

Treść Zarządzenia