Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzona do:

 • publicznych przedszkoli,
 • klas pierwszych (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych,
 • klas I i IV szkół podstawowych z oddziałami sportowymi.

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079,1116, 1383, 1700,1730, 2089) podajemy do wiadomości rodziców:

 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, określone Zarządzeniem nr 1278/2023 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych oraz klas I i IV publicznych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2023/2024
  Zarządzenie Burmistrza Gminy Rawicz
 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:a) przedszkola: uchwała Nr XVII/209/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia
  30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 837)
  Uchwała nr 209 – kryteria przedszkola

  b) szkoły: uchwała nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 2538).
  Uchwała nr 378 – kryteria szkoły

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”: https://nabor.pcss.pl/rawicz

Aktualizacja ww. strony internetowej dedykowanej rekrutacji zakończy się w dniu 10.02.2023 r. Od tego dnia na stronie dostępny będzie informator o placówkach biorących udział w rekrutacji oraz szczegółowy informator o przebiegu i zasadach rekrutacji.

Możliwość wypełnienia wniosków i zgłoszeń w systemie
będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 13 lutego 2023 r.