Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości:

Łaszczyn, Sarnowa, Sarnówka, Żołędnica, Konarzewo, Zakrzewo, Wydartowo, Dąbrówka, że w związku z pracami na hydroforni w dniu 21.12.2022r. w godzinach od 12:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody.

W związku z powyższym może wystąpić okresowe przebarwienie wody. Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.