Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza w Rawiczu

W trakcie obchodów Wszystkich Świętych w rejonie cmentarza w Rawiczu wprowadza się zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Ruch w ulicy Żwirowej, na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Ryblewskiej – Cichońskiej, będzie odbywał się w jednym kierunku, z możliwością postoju pojazdów po jednej stronie jezdni. Na pozostałym odcinku ul. Żwirowej ruch będzie odbywał się w obu kierunkach.

Na ul. Spokojnej, od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do ul. Podmiejskiej, ruch będzie odbywał się bez zmian, w obu kierunkach.

Na odcinku ulicy Spokojnej (dojazd do pływalni OSiR) aż do skrzyżowania z ul. Broniewskiego ruch będzie odbywał się w jednym kierunku, umożliwiając postój pojazdów po jednej stronie.

Dostępne parkingi w rejonie cmentarza:

  • przy cmentarzu w ulicy Żwirowej,
  • przy cmentarzu w ulicy Podmiejskiej,
  • przy Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz,
  • przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • przy krytej pływalni OSiR,
  • przy firmie Rawibox S.A. w ul. Podmiejskiej,
  • przy ulicy Spokojnej,
  • przy ulicy Dworcowej,
  • przy Alei Spacerowej (nowy parking oraz częściowo niezagospodarowany teren przy Alei)

Zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie od godziny 8.00 dnia 31 października do 2 listopada do godziny 8.00.

Jednocześnie informujemy, że 1 listopada linia autobusowa nr 1 Rawicz – Sarnowa będą kursowały zgodnie z obecnym rozkładem jazdy w wybranych godzinach.

Rozkład jazdy linia 1 Wszystkich Świętych

Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza w Sarnowie

W trakcie obchodów Wszystkich Świętych w rejonie cmentarza w Sarnowie wprowadza się zmiany w istniejącej organizacji ruchu, tak jak w latach ubiegłych.

Na ulicy Nowowiejskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku cmentarza, od skrzyżowania z ul. ks. E. Spychalskiego do skrzyżowania z ul. 700 – Lecia. Natomiast w ul. 700 – Lecia, w rejonie cmentarza, wprowadza się zakaz zatrzymywania się po obu stronach jezdni.

Zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie od godziny 18.00 dnia 31 października do 2 listopada do godziny 8.00.