16 punktów w gminie, w których wydawane będą tabletki jodku potasu. Gmina dysponuje już tabletkami jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom. O tym, kto będzie mógł wziąć tabletki zdecydowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W samorządach, w porozumieniu z właściwymi wojewodami, zostały wyznaczone punkty dystrybucji tabletek, które będą uruchomione w przypadku zagrożenia. W gminie Rawicz jest ich aż 16.

Przypominamy! Punkty dystrybucji mogą realizować wyłącznie wydawanie tabletek jodku potasu dla:

  • osób pełnoletnich należących do grup uprawnionych do otrzymania leku (m.in. osoby do 60 roku życia),
  • rodziców/ opiekunów w celu podania leku osobom niepełnoletnim

Tabletki NIE BĘDĄ WYDAWANE DZIECIOM (niepełnoletnim) dlatego szkoły i przedszkola nie muszą zbierać od rodziców zgód na podawanie jodku potasu.  Tabletkę niepełnoletnim podają rodzice/opiekunowie prawni.

TABELTKI PRZYJMUJEMY JEDYNIE PO OGŁOSZENIU STANU ZAGROŻENIA.

Preparat przyjmujemy dopiero wtedy, kiedy jest ogłoszony z poziomu centralnego stan zagrożenia radiacyjnego. Lekarze przestrzegają, że „ Przyjmowanie płynu Lugola lub tabletek z jodkiem potasu „na wszelki wypadek”, kiedy nie występuje zagrożenie radioaktywne, może być niebezpieczne dla zdrowia.

Dawkowanie :

Lp. Grupa ryzyka Ilość jednorazowego podawanego jodu stabilnego Ilość jodku potasu w pojedynczej dawce Sposób podawania tabletek
1 Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia 12,5 mg 1/4 tabletki=12,5 mg jodu Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlęciu
2 Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia 25 mg ½  tabletka= 25 mg jodu Tabletkę należy całkowicie rozkruszyć dodać do podawanego pokarmu i podać noworodkowi lub niemowlęciu
3 Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat 50 mg 1 tabletka =50 mg jodu Tabletki można rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju
4 Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 roku życia 100 mg 2 tabletki= 100 mg jodu Tabletki należy połykać i popić wodą lun innym chłodnym napojem
5 Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią , w każdym wieku 100 mg 2 tabletki= 100 mg jodu Tabletki należy połykać i popić wodą lun innym chłodnym napojem

Rezerwy strategiczne przewidziane są dla osób do 60 roku życia oraz wszystkich osób zaangażowanych w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, usunięcie lub zabezpieczenie skażonego terenu- bez limitu wieku.*

Zgodnie z wytycznymi WHO w przypadku ograniczonych zasobów preparatów stabilnego jodku pierwszeństwo  w zakresie profilaktyki jodowej powinny mieć dzieci i młodsi dorośli oraz pracownicy zaangażowani w akcje ratownicze lub porządkowe.

*Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 r. oraz z 27 kwietnia 2022 r.

Punkty dystrybucji na terenie Gminy Rawicz

Ważne: Osoby zgłaszające się do punktów wydawania tabletek muszą mieć ze sobą dokument tożsamości.

LP Nazwa podmiotu medycznego Dane teleadresowe podmiotu medycznego
1 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu Ul. Broniewskiego 5 63-900 Rawicz
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu Ul. Mickiewicza 16 63-900 Rawicz
3 NZOZ Przychodnia Lekarska Center- Med. s.c. Ul. 11 listopada 1 63-900 Rawicz
4 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Wały J. Dąbrowskiego 1 63-900 Rawicz
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie Ul. Śląska 58, Masłowo 63-900 Rawicz
6 NZOZ Przychodnia lekarska „Rawmed” Sp. z o.o. Ul. Piłsudskiego 3 63-900 Rawicz
7 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie Ul. Przyjemskiego 35 63-900 Rawicz
8 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu Ul. Szkolna 3, Sarnowa 63-900 Rawicz
9 NZOZ Przychodnia lekarska „Rawmed” Sp. z o.o. Ul. Rynek 1 Sarnowa 63-900 Rawicz
10 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej Słupia Kapitulna 117 63-900 Rawicz
11 NZOZ Przychodnia lekarska „Rawmed” Sp. Z o.o. Zielona Wieś 91 63-900 Rawicz
12 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi Zielona Wieś 117 63-900 Rawicz
13 OSP Dębno Polskie-  dla mieszkańców Dębno Polskie, Folwark, Kąty i Krystynki Wrocławska 4, Dębno Polskie, 63-900 Rawicz,
14 Świetlica Łaszczyn- dla mieszkańców Dąbrówka, Izbice, Łaszczyn, Żylice Łaszczyn 18, 63-900 Rawicz
15 Świetlica Żołędnica Żołędnica 53, 63-900 Rawicz
16 Świetlica Szymanowo Szymanowo 70, 63-900 Rawicz