W ramach projektu „Wielkopolska wiara” finansowanego przez Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Obywatelskich PISOP – Stowarzyszenie Krok po kroku działające przy Przedszkolu nr 5 „Pod Grzybkiem” w okresie od czerwca do sierpnia realizuje projekt pt. „Z językiem polskim na ty!”. Główne założenie projektu to przeprowadzenie kursów z języka polskiego dla Ukraińców, którzy mieszkają na terenie gminy Rawicz. Po rekrutacji zebrano chętnych na 2 grupy językowe, które mają zajęcia 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Na zajęciach skoncentrowano się na nauce mówienia i rozumienia w codziennych sytuacjach (pytanie o drogę, zrobienie zakupów, wizyta u lekarza itp.). W ramach projektu stowarzyszenie we współpracy z przedszkolem zaprosiło na zajęcia do dwóch grup przedszkolnych nauczycielkę języka angielskiego z Ukrainy. Pani przeprowadziła warsztaty plastyczne. Dzieci poznały mapę Ukrainy, wycinały kwiatki i kolorowały tradycyjne stroje ukraińskie. Na początku projektu na przedszkolnym placu zabaw stowarzyszenie również współorganizowało dla dzieci polskich i ukraińskich „Dzień Sportu” w ramach integracji. Dodatkowo w trakcie zajęć stworzony zostanie słowniczek ukraińsko-polski i polsko-ukraiński z najpotrzebniejszymi zwrotami.