Prace nad Programem Współpracy na 2023 rok rozpoczynamy 11 lipca 2022 r. Konsultacje zakończą się uchwaleniem Programu przez Radnych Gminy Rawicz do 30 listopada 2022 r.

Podobnie do zeszłego roku zaplanowaliśmy parę etapów tworzenia nowego Programu:

ETAP I
W etapie I, trwającym do 15 sierpnia będziemy zbierać uwagi do obecnego Programu Współpracy. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi i spostrzeżenia do obecnego Programu, możecie pobrać formularz uwag i przesłać na email: mturski@rawicz.eu lub promocja@rawicz.eu;

Link do Programu na 2022: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/786835/Uchwa%C5%82a-XLI_458_21
Formularz uwag Programu 2022

ETAP II
Ten etap jest bardzo ważny dla kształtu przyszłego Programu. Do 15 września można przesłać do nas propozycje zadań jakie chcecie realizować w przyszłym roku. W tym celu należy pobrać, wypełnić i wysłać ankietę. Ankietę wysyłamy również na email: mturski@rawicz.eu lub promocja@rawicz.eu;

Ankieta zadania 2023

ETAP III
W tym etapie, który potrwa do 15 października będziemy zapraszać przedstawicieli NGO na spotkania. Spotkania będą zorganizowane dla grup działających w tych samych zakresach, mających podobne cele. W spotkaniach będą brali udział przedstawiciele biur i wydziałów Urzędu. Podczas spotkań będziecie mieli szansę wypracować między innymi środki na przyszłe zadania.

ETAP IV
W wyniku zebranych formularzy, ankiet i odbytych spotkań powstanie projekt nowego Programu. Zostanie on upubliczniony, zamieszczony na naszych stronach i przesłany na wasze adresy mailowe. Do 10 listopada każdy będzie mógł zgłosić uwagi.

Prezentujemy projekt Programu na 2023 rok.

Projekt Programu Współpracy na 2023 rok

ETAP V
Po uwzględnieniu uwag projekt zostanie przesłany do Rawickiej Gminnej Rady Pożytku Publicznego oraz do Radnych Rady Miejskiej Gminy Rawicz w celu zaopiniowania i na końcu jego uchwalenia. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinno się to wydarzyć do 30 listopada 2022 r.

Kontakt:

e-mail: mturski@rawicz.eu, promocja@rawicz.eu, tel. 65 616 49 88 w. 500