Powiatowy Inspektorat Budowlany przypomina o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw. Więcej informacji w załączonym piśmie.

Place zabaw 2022