Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych w Rawiczu przy ulicach:
Winiary, Półwiejskiej, Południowej, Długiej, Bocznej, Glinki, Zagłoby,
że w związku z pracami na sieci wodociągowej, w dniu 22.06.2022 r. w godzinach od 08:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.
W związku z powyższym może nastąpić okresowe zabarwienie wody. Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.