Zarząd Stowarzyszenia LGD Gościnna Wielkopolska, którego członkiem jest Gmina Rawicz, podjął decyzję o przyznaniu wsparcia dla Gminy w konkursie „Zatrzymaj deszcz”. Zespół specjalistów rekomendowany przez Stowarzyszenie opracuje w 2022r. koncepcję ogrodu deszczowego na terenie leżącym przy Szkole Podstawowej w Sierakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego. Realizacja projektu na podstawie koncepcji umożliwi odciążenie kanalizacji deszczowej biegnącej od ul. Poznańskiej w Rawiczu przez Rondo Biały Orzeł, dalej przez wybrany pod ogród teren przy Szkole Podstawowej w Sierakowie, a następnie przez ulice: Wiśniową, Kadecką, Hallera i Piłsudskiego w Rawiczu. Podczas nawalnego deszczu następuje okresowe zalewanie tego obszaru spowodowane małą przepustowością kolektora deszczowego na tym terenie.

Dzięki projektowanemu ogrodowi deszczowemu zostanie zmniejszona ilość wody dopływającej do kolektora, a w następstwie nie będzie dochodziło do zalewania terenów przy ulicach Piłsudskiego i Hallera w Rawiczu. Bliskie sąsiedztwo Szkoły Podstawowej umożliwi wykorzystanie wykonanego w przyszłości ogrodu deszczowego do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Po wykonaniu ogród deszczowy będzie miejscem stanowiącym dekoracyjny zakątek w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Rawicz i Sierakowo oraz przykładem dobrej praktyki w zapewnieniu bioróżnorodności w ścisłej zabudowie urbanistycznej miasta.

http://www.goscinnawielkopolska.pl/