Centrum PISOP serdecznie zaprasza na jedno z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu NGO – Forum Ekonomii Społecznej w Lesznie. To jedna z niewielu w ostatnich miesiącach okazji, gdy będziecie mogli spotkać się twarzą w twarz i solidnie zainspirować. Porozmawiacie o sprawach, które bezpośrednio Was dotyczą.
Tematem tegorocznego spotkania, skierowanego do członków organizacji pozarządowych z subregionu leszczyńskiego, będzie działalność wiejskich organizacji społecznych.
Uczestnicy porozmawiają o ważnych tematach, takich jak współczesne oblicze kół gospodyń, przyszłości ochotniczych straży pożarnych oraz o narzędziach kultywowania lokalnych tradycji. Prowadzący wspomną również o bieżących sprawach związanych z działaniami na rzecz uchodźców i środkach, które można pozyskać na rzecz rozwoju swojej miejscowości.

Forum Ekonomii Społecznej odbędzie się 8 kwietnia 2022 roku w Muzeum Okręgowym w Lesznie (budynek dawnej Synagogi). Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 4 kwietnia 2022 r.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne tutaj: https://pisop.org.pl/wsi-aktywna-wsi-wesola-forum-ekonomii-spolecznej-31785
Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje działające na terenie gminy!