1 kwietnia 2022 r. ogłoszono kolejną edycję otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na obszarach wiejskich i dotyczy realizacji projektów w sołectwach (miejscowościach) uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można znaleźć na stronach internetowych:

https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_77—ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-1-101054234

lub

https://www.umww.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-1