Zarządzeniem nr 1033/2022 z dnia 29.03.2022 r. Burmistrz Gminy Rawicz powołał Komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w II edycji konkursu w 2022 roku w składzie:
1) Julita Augustyniak – Przewodnicząca Komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy Rawicz;
2) Michał Turski – Członek Komisji – przedstawiciel Burmistrza Gminy Rawicz;
3) Kinga Klemczak – Członkini Komisji – osoba wskazana przez organizację, delegowana przez Stowarzyszenie Rawicz Aktywności Pozytywnej;
4) Aneta Jędrzejak – Członkini Komisji – osoba wskazana przez organizację, delegowana przez Stowarzyszenie Ariadna.

Zasady działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert zawarte są w Programie Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2022.

Pełna treść zarządzenia tutaj