31 stycznia 2022 roku Burmistrz Gminy Rawicz podjął decyzje w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W I edycji otwartego konkursu ofert zostało przyznanych 17 dotacji w łącznej kwocie 472 000 zł.

Kolejne rozstrzygnięcia w pozostałych zakresach pożytku publicznego wkrótce.

Wyniki konkursu dostępne są również w BIP Rawicz.

Zarządzenie 984. rozstrzygnięcie sport 2022