Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które realizować będą w 2022 roku zadania publiczne z zakresów pomocy społecznej, działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami i w wieku emerytalnym, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Lista organizacji wraz z wysokością dotacji znajduje się pod tym linkiem

Zarządzenie nr 987/2022 z dnia 9 lutego 2022 roku