W grudniu 2021 roku Gmina Rawicz podpisała umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie bezpiecznych przejść dla pieszych z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przejścia dla pieszych zostały podzielone na dwie części.

Część I obejmuje:

  1. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie” – dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł
  2. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Rawiczu” – dofinansowanie w kwocie 122 052,38 zł
  3. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Hallera w Rawiczu” – dofinansowanie w kwocie 55 797,55 zł

W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane związane z przebudową nawierzchni, chodników, budową oświetlenia i wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowaniem aktywnym.

Koszt całkowity inwestycji to 559 263,64 zł. Wykonawcą robót został Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza. Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2022 roku.

Część II obejmuje:

„Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Kosynierów Gdyńskich przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Westerplatte w Rawiczu” – dofinansowanie w kwocie 124 341,03 zł

  1. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Sarnowskiej przy galerii i markecie Biedronka w Rawiczu” – dofinansowanie w kwocie 198 969,37 zł
  2. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Sarnowskiej przy rondzie Solidarności w Rawiczu” – dofinansowanie w kwocie 135 655,34 zł
  3. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą w Rawiczu” – dofinansowanie w kwocie 101 741,89 zł
  4. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Sucharskiego w Rawiczu” – dofinansowanie w kwocie 194 397,24 zł

Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj. Prace budowlane będą obejmowały prace związane z przebudową nawierzchni, chodników, budową oświetlenia i wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowaniem aktywnym.

Koszt całkowity wszystkich przejść wyniesie 1 270 901,19 zł. Wykonawca zadania jest Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkiery Marcin Matuszewski z Rawicza. Termin wykonania zadania: 15 października 2022 roku.