OBLODZENIE – województwo wielkopolskie (wszystkie powiaty); od godz. 13:30 20 stycznia do godz. 16:00 20 stycznia, temp. min. od -1 st. C. do -2 st. C.; przy gruncie do -2 st. C.; ślisko.