W listopadzie br. zakończono montaż i uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kWp każda na budynkach świetlic wiejskich w Zawadach oraz Słupi Kapitulnej. Inwestycja pn. „Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Słupia Kapitulna i Zawady, gmina Rawicz” zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Gościnna Wielkopolska” w Pępowie .

Całkowita wartość projektu wyniosła 87 504,20 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich to 39 270,00 zł.