Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu ogłasza XI edycję konkursu pod hasłem „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”.

Celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego i innowacyjnego wizerunku regionu poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych oraz promocja rozwiązań tworzących nową jakość przestrzeni w Wielkopolsce. Przedmiotem konkursu są przestrzenie publiczne zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną na terenie województwa wielkopolskiego i cechujące się wysoką wartością: społeczną, kulturową, ekologiczną, organizacyjną oraz marketingową.

Konkurs ma charakter otwarty, ograniczony do realizacji spełniających wymagania regulaminowe. Termin zgłaszania realizacji upływa dnia 17 grudnia 2021 r.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka. Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin, a dodatkowych informacji udziela Sekretarz XI edycji konkursu kol. Magdalena Trzpil.

Serdecznie zapraszamy!

http://tup.poznan.pl/konkursy/Konkurs-na-najlepiej-zagospodarowana-przestrzen-publiczna-w-Wielkopolsce/2021-2