Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa przewiduje m.in. wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego trasy Rowerowa S5 na trasie gmina Rydzyna – gmina Bojanowo – gmina Rawicz – gmina Żmigród – gmina Prusice wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim, opracowanie strony internetowej dedykowanej „Rowerowej S5” uwzględniającej kryteria dostępu dla osób z niepełnosprawnościami oraz organizację rajdu rowerowego śladem projektowanej trasy.

Zadanie jest realizowane w partnerstwie z z gminami: Rydzyna i Bojanowo na terenie Wielkopolski oraz Żmigród i Prusice z Dolnego Śląska, które partycypują finansowo i organizacyjnie w realizacji projektu.


Przedsięwzięcie o szacowanej wartości 175 008,75 zł zostanie wykonane w 2021 r.